Home          O Benchmarkingu    Novinky    Připojte se k nám    Pilotní projekty    Kontakty    Diskuze    Pouze členům

Stránky VCVSČR

Proč právě benchmarking?

Tak jako se v komerční sféře organizace přizpůsobují měnícím se požadavkům trhu, tak jsou i organizace veřejné správy, státní správy, kraje, města a obce nuceny přizpůsobovat veřejné služby nejen změnám legislativním, ale také změnám ve vnímání veřejných služeb. Klienty institucí veřejné správy jsou občané i právnické osoby, kteří vyžadují rychlé, dostupné a kvalitní služby. Ekonomická realita na druhé straně klade jasná omezení z hlediska nákladů na jejich poskytování. Tyto poměrně složité vztahy lze jednoduše vyjádřit dvěma slovy: CENA A VÝKON. Vyjadřujeme tím poměr mezi kvalitou veřejných služeb a náklady na jejich poskytování.

Benchmarking Vám přinese odpovědi na zásadní otázky:

Jsou naše náklady vysoké? = CENA

Jsme dostatečně výkonní v porovnání s ostatními? = VÝKON

Poskytujeme kvalitní služby efektivně? = KVALITA

 

V privátním sektoru existuje alespoň jedno základní měřítko úspěchu v podnikání a tím je míra dosaženého zisku. Organizacím veřejné správy, krajům, městům a obcím zbývá jediné. POROVNAT SVOU VÝKONNOST S OSTATNÍMI.

Benchmarkingová iniciativa 2005 našim členům navíc umožňuje sdílet zkušenosti a nejlepší osvědčené praktické postupy, protože každé město, obec, kraj je v té či oné oblasti veřejných služeb nositelem novým myšlenek a směrů. PROČ PAK VYMÝŠLET VYMYŠLENÉ?

(C) 2005 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., web&design by Lonk.cz