Home          O Benchmarkingu    Novinky    Připojte se k nám    Pilotní projekty    Kontakty    Diskuze    Pouze členům

Stránky VCVSČR

Kontaktujte nás

Publikace Benchmarking ve veřejné správě:
K000, K001, K002, K003, K004, K005

Kontaktujte nás

Ing. Jana Voldánová

Manažerku projektu kontaktujte v případě zájmu o zapojení do Benchmarkingové iniciativy 2005 nebo jiných projektů, o implementaci model CAF, metody BSC, SWOT analýz a procesních analýz (auditů), nabídek spolupráce s jinými subjekty, dále ve věcech organizačních, finančních, prezentace aktivit BI 2005 a VCVS ČR, o.p.s. na konferencích, seminářích apod.

Tel.: +420 222 316 878
mobil: +420 777 740 510
email: voldanova@vcvscr.cz
fax: +420 222 316 956

Ing. Viktor Marek

Asistenta a organizačně technického pracovníka můžete kontaktovat ve věcech termínů, pozvánek a přípravy jednání pracovních skupin, zápisů, uživatelských jmen a hesel, změn kontaktů v adresáři neveřejné části www stránek a s požadavky na opravy dat v databázové aplikaci BI 2005.

Tel.: +420 222 316 878
mobil: + 420 774 777 003
email: marek@vcvscr.cz
fax: +420 222 316 956

Mgr. Rostislav Honus

Metodika - analytika a také lídra pracovních skupin můžete kontaktovat ve věcech týkajících se zejména funkcí a provozu databázové aplikace pro benchmarking, metodiky agend 1,2,3,4,5,6,15,17,18,19,20-31,33,34,36,37,39,40,42-47,49 (v případě, že se vám nepodařilo kontaktovat příslušného přítele na e-mailu), obsahu www stránek ve veřejné i neveřejné části, databáze dobrých praxí, analýz výsledků a všech záležitostí ohledně metodického vedení pracovních skupin A, F, V. Při nepřítomnosti zastupuje Ing. Stanislav Kocourek.

Tel.: +420 775 266 405
email: rhonus@gmail.com

Ing. Stanislav Kocourek

Manažera kvality a také lídra pracovních skupin můžete kontaktovat ve věcech týkajících se metodiky agend 7-14,16,32,50-57 (v případě, že se vám nepodařilo kontaktovat příslušného přítele na e-mailu), analýz vásledků a všech záležitostí ohledně metodického vedení pracovních skupin B, D, E. Dále v odborných záležitostech týkajících se implementace modelu CAF, metody BSC a procesních analýz (auditů). Při nepřítomnosti zastupuje Mgr. Rostislav Honus.

Tel.: +420 737 467 949
email: s.kocourek@seznam.cz

JUDr. Petr Triner

Lídra pracovní skupiny kontaktuje ve věcech metodického vedení pracovní skupiny C a G.

Tel.: +420 311 654 114
email: triner@plzen.eu

(C) 2005 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., web&design by Lonk.cz